The Expectations of Parents of Students Attending Special Education Schools Regarding Physical Education and Sports Lessons

Authors

  • Beyza Dülger Keçiören Özel Eğitim Uygulama Okulu

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10885645

Keywords:

individuals with disabilities, physical education and sports, special education , special education practice schools

Abstract

The objective of this study is to investigate parental expectations for physical education and sports classes in special education schools, and to analyze these expectations based on various variables. The study population includes parents and legal guardians of students attending special education schools in Ankara province. The sample size is 332 individuals, randomly selected, including 256 females and 76 males. The research employed the Parental Attitude Scale, as the data collection instrument. Due to the normal distribution of the data, parametric tests were used.  Descriptive statistics were utilized to determine the expectation levels of parents. The research findings indicate that female participants had higher expectations from physical education classes than males. Significant differences were observed between the functional, supportive, and importance sub-dimensions of the parental attitude scale and age groups, favoring participants aged 29 and below for the former and those aged 40 and above for the latter. Additionally, participants with postgraduate education held higher expectations for physical education classes compared to those with lower levels of education. In conclusion, parents' expectations for physical education classes in special education schools were found to be moderate. These findings highlight the significance of increasing parental awareness regarding the beneficial impact of sports on individuals with disabilities and altering their attitudes towards sports to encourage broad participation among this population.

References

Arlı, M., & Nazik, H. (2001). Bilimsel araştırmaya giriş. Gazi Kitabevi. Ankara.

Beyazoğlu, G. (2014). Oyun ve su terapilerinin otizm tanısı almış bir çocukta gözlenen davranış bozukluklarının azaltılması üzerindeki etkilerinin incelenmesi (Yayın No. 650549) [Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Cohen, C. (2005). Influence of parental beliefs on attitudes and exercise levels in middle school children [Unpublished thesis, Unpublished honours thesis]. Florida State University.

Çamlıyer, H. (1994). Eğitilebilir zeka düzeyindeki çocuklarda hareket eğitiminin algısal gelişim düzeylerine etkileri (Yayın No. 32541) [Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Çamlıyer, H., & Çamlıyer, H. (2011). Çocuk hareket eğitimi ve oyun. Can Ofset. Manisa.

Doğduay, G. (2013). Engelli bireye sahip ebeveynlerde sporun yaşam kalitesine etkisi (Yayın No. 336014) [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Gür, A. (2001). Özürlülerin sosyal yaşama uyum süreçlerinde sportif etkinliklerin rolü. T.C Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları. Ankara.

Güzel, A. N., & Kafa, N. (2016). Engellilerde spor ve sınıflandırma. Gazi Kitapevi Yayınları. Ankara.

Haris, K. W. (1999). Parental expectations of high school interscholastic athletic activities [Doctoral thesis, Virginia State University]. Amerika.

İlhan, E. L. (2007). Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve spor aktivitelerinden ruhsal uyum düzeylerine etkisi (Yayın No. 218491) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

İnan, M. (2009). Kamu ve özel eğitim kurumlarında beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin hizmet kalitesinin değerlendirilmesi (Yayın No. 242809) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Öncü, E. (2007). Ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları ve beklentileri (Yayın No. 2225517) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Özmen, D., & Çetinkaya, A. (2012). Engelli çocuğa sahip ailelerin yaşadığı sorunlar, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28(3), 35-49.

Özsoy, Y., Özyürek, M., & Eripek, S. (1992). Özel eğitime giriş (3. baskı). Karatepe Yayınları. Ankara.

Tanrıyeri, Y. (2010). İlkögretim, I, II, III, IV, V. sınıflarında beden ve oyun eğitimine verilen önem. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(4), 154-156.

Published

27.03.2024

How to Cite

Dülger, B. (2024). The Expectations of Parents of Students Attending Special Education Schools Regarding Physical Education and Sports Lessons. InnovatioSports Journal, 2(1), 49–58. https://doi.org/10.5281/zenodo.10885645