Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Dergi Adı: InnovatioSports Journal [Spor Bilimleri ve Yenilikçi Araştırmalar Dergisi]

Kapsam: Dergimiz, spor bilimleri alanındaki yenilikçi yaklaşımları, araştırmaları ve keşifleri teşvik etmeyi amaçlar. Dergimizin ayrıntılı kapsamına Misyon ve Kapsam üzerinden ulaşabilirsiniz.

Makale Türleri: Dergimiz, aşağıdaki makale türlerini kabul etmektedir:

 • Orijinal Araştırma Makaleleri
 • Derleme ve İnceleme Makaleleri
 • Vaka Raporları
 • Mektuplar
 • Kısa Bildiriler

Makale Gönderimi: Makalelerinizi, lütfen [Dergi İnternet Sitesi Linki] üzerinden online olarak gönderiniz.

Dosya Formatı: Makaleler, Microsoft Word formatında olmalıdır.

Yazı Tipi ve Punto: Metinler, Tahoma yazı tipi ve 12 punto büyüklüğünde olmalıdır.

Referanslama: Dergimiz, APA 7 formatını kullanmaktadır. Lütfen bu formata göre referanslarınızı oluşturun.

Yazar Rehberliği: Yazarlarımıza, makalelerini hazırlarken dikkat etmeleri gereken konular hakkında rehberlik sağlamak amacıyla yararlı kaynaklara erişim sağlanmıştır. Bu kaynaklar, yazarlarımızın makalelerini en iyi şekilde hazırlamalarına yardımcı olacaktır.

Başvuru Süreci: Başvuruların değerlendirme süreci aşağıdaki aşamalardan geçmektedir:

 1. Makale Gönderimi
 2. Ön Değerlendirme
 3. Hakem Değerlendirmesi
 4. Revizyon
 5. Kabul ve Yayın Süreci

Lütfen makalelerinizi göndermeden önce bu talimatları dikkatlice inceleyin ve talimatlarımıza uygun olarak makalenizi hazırlayın.

Makale Türleri

Orijinal Araştırma Makalesi (Original Research Article)

"InnovatioSports Journal [Spor Bilimleri ve Yenilikçi Araştırmalar Dergisi]" olarak amacımız, spor bilimleri ve sağlık alanlarının yanı sıra diğer disiplinler arasındaki etkileşimi ve katkıyı inceleyen önemli ve özgün araştırmalara ev sahipliği yapmak ve bu çalışmaları geniş bir okuyucu kitlesiyle paylaşmaktır. Bu amaç doğrultusunda Original Research Article (Orijinal Araştırma Makalesi) bölümü, bilimsel kalitesi yüksek ve çeşitli konuları içeren araştırmalara yer açmaktadır. Bu bölüm, araştırmacılara çalışmalarını geniş bir platformda paylaşma fırsatı sunar.

 

Örnek Konular:

 1. Sporcu Performansını İyileştirmek İçin Yeni Bir Antrenman Protokolünün Etkisi: Yeni geliştirilen bir antrenman protokolünün sporcuların performansı üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma.
 2. Egzersiz ve Metabolizma: Düzenli egzersizin metabolik sağlık üzerindeki etkilerini ve diyabet riskini azaltma potansiyelini ele alan bir çalışma.
 3. Spor Psikolojisi ve Motivasyon: Sporcuların motivasyon faktörlerini ve psikolojik hazırlıklarını değerlendiren bir özgün araştırma.
 4. Spor Yaralanmalarının Önlenmesi ve Tedavisi: Spor yaralanmalarının önlenmesi ve tedavisi için yeni yaklaşımları inceleyen bir araştırma.
 5. Spor ve Toplumsal Etkileri: Sporun toplum içindeki etkilerini ve sosyal sorumluluklarını ele alan bir çalışma.

Makaleler, bilimsel sonuçları desteklemek için gerekli deneysel ayrıntılar ve istatistiksel analizler içermelidir. Bu bölümde yer alacak araştırmalar 5,000 kelimeyi aşmamalı ve genellikle 6'dan fazla tablo ve/veya şekil içermez. Ancak, fazla tablo veya şekil içeren makaleler için ek materyal eklemek mümkündür.

Original Research Article (Orijinal Araştırma Makalesi) bölümü, dergimizin amacına ve kapsamına uygun olarak yüksek nitelikli araştırmaları desteklemek ve spor bilimleri ile sağlık alanında yeni bilgileri paylaşmak amacıyla tasarlanmıştır. Bilimsel araştırmalarınızı bu bölümde paylaşarak dergimize katkı sağlayabilirsiniz.

Derleme ve İnceleme Makalesi (Review Article)

"InnovatioSports Journal [Spor Bilimleri ve Yenilikçi Araştırmalar Dergisi]," spor bilimleri ve spor endüstrisindeki yenilikçi yaklaşımları, araştırmaları ve keşifleri desteklemeyi amaçlar. Bu vizyon doğrultusunda, Derleme ve İnceleme Makalesi bölümü, disiplinler arası bir bakış açısıyla spor bilimleri ve sağlık alanlarındaki güncel konuları derinlemesine inceleyen yüksek nitelikli makalelere ev sahipliği yapmaktadır.

Örnek Konular:

 1. Spor Performansını Artırma Stratejileri: Yenilikçi spor performansını artırma stratejilerinin kapsamlı bir incelemesi.
 2. Sporcu Beslenmesinde Son Gelişmeler: Sporcular için beslenme alanındaki en son araştırmaların ayrıntılı bir analizi.
 3. Spor Psikolojisi ve Performans: Spor psikolojisinin temel unsurlarının, zihinsel hazırlığın ve performansın ötesindeki etkilerini ele alan bir derleme.
 4. Egzersiz Biliminin Yeni Perspektifleri: Egzersiz fizyolojisi ve metabolizma araştırmalarının gelecekteki yönelimlerine dair kapsamlı bir değerlendirme.
 5. Spor Endüstrisinde İnovasyonlar: Spor endüstrisindeki pazarlama, yönetim ve iş stratejilerine yönelik en son inovasyonların incelenmesi.

Derleme ve inceleme makaleleri, mevcut bilgiyi entegre ederek yeni bir bakış açısı sunmalı ve spor bilimlerinin ve spor endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmalıdır. Bu bölümde yer alacak makalelerin, 6,000 kelimeyi aşmamalı ve genellikle 8'den fazla tablo ve/veya şekil içermemelidir. Bu tür makaleler, spor bilimleri ve spor endüstrisinin ilerlemesine katkıda bulunmak isteyen yazarlar için önemli bir fırsat sunar.

Bu açıklama, derleme ve inceleme makalelerine özgü olarak derinlemesine inceleme ve mevcut literatürü birleştirme gerekliliğini vurgular. Ayrıca, bu makale türünün derginizin amacına nasıl uyduğunu açıkça ifade eder.

 

Vaka Çalışması (Case Study)

"InnovatioSports: Spor Bilimleri ve Yenilikçi Araştırmalar Dergisi"nin Vaka Çalışması bölümü, spor bilimleri, spor sağlığı, sağlık ve ilgili diğer alanlarla ilgili, özgün, heyecan verici ve güncel vaka çalışmalarını raporlamalıdır. Vaka çalışmaları, bilimsel alana farklı bir katkı sağlamalı veya mevcut paradigmaları sorgulamalıdır. Bir vaka, çalışmanın doğasına bağlı olarak bir birey veya bir toplum olabilir.

Örnek Vaka Konuları:

 1. Spor Yaralanmalarının İncelenmesi: Spor yaralanmaları, tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgili özgün bir vaka çalışması.
 2. Sporcu Performansının İyileştirilmesi: Belirli bir spor dalında performansın nasıl artırıldığını gösteren bir vaka incelemesi.
 3. Spor Psikolojisi Uygulamaları: Spor psikolojisi ilkelerinin nasıl uygulandığını gösteren gerçek dünya örnekleri.
 4. Toplum Sağlığı İçin Spor Programları: Bir toplumun sağlığını iyileştirmek amacıyla uygulanan spor programlarının etkilerini değerlendiren bir vaka çalışması.

Vaka çalışmaları genellikle özet, giriş, kısa bir vaka raporu ve bir tartışma bölümü içermelidir. Bu bölümde yer alacak çalışmalar, spora ve sağlığa dair özgün uygulamaları ve sonuçları paylaşmalıdır. Vaka çalışmaları, bilimsel alana yeni bakış açıları sunarak dergimize katkıda bulunmalıdır.

Dergimizin amacı ve kapsamı çerçevesinde, önemli ve ilgi çekici vaka çalışmalarını paylaşarak, spor bilimleri ve sağlık alanındaki bilgiyi genişletmek isteyen araştırmacıları bu bölümü kullanmaya davet ediyoruz.

Editöre Mektup (Letter to the Editor)

Editöre Mektup bölümü, olağanüstü aciliyet, önem ve ilgi taşıyan konuların ön raporlarını sunar ve bu konuların daha geniş bir şekilde yayınlanmasının önemine işaret eder. Bu mektuplar, metin olarak en fazla 900 kelime, 1 görsel öğe (şekil veya tablo) ve en fazla 10 referans içermelidir. Editöre Mektuplar, özet ve anahtar kelimeler içermez. Bunun dışında, tam makaleler için belirtilen yönergeler izlenmelidir.

Örnek Editöre Mektup Konuları:

 1. Yenilikçi Bir Spor Teknolojisinin Tanıtımı: Spor alanında yeni bir teknolojinin hızla gelişen özellikleri ve önemli kullanım alanları hakkında kısa bir rapor.
 2. Önemli Bir Bilimsel Keşif: Spor ve sağlıkla ilgili önemli bir bilimsel keşfin öncü bir raporu.
 3. Spor Alanındaki Acil Bir Sorunun İncelenmesi: Spor bilimleri veya spor sağlığı ile ilgili acil bir sorunun nasıl ele alındığını açıklayan bir mektup.

Editöre Mektuplar, okuyuculara hızlı bir şekilde önemli bilgi sunmayı amaçlamalıdır. Derginin okuyucularını düşündüren veya mevcut çalışmaları genişleten konularda mektuplar özgün ve önemli bir katkı sağlamalıdır.

Hakem Değerlendirmesi (Peer Review)

InnovatioSports Journal [Spor Bilimleri ve Yenilikçi Araştırmalar Dergisi] olarak, dergimizin yüksek kalite ve bilimsel güvenilirlik standartlarını korumayı amaçlıyoruz. Bu nedenle dergimize gönderilen makalelerin kaliteli bir inceleme sürecinden geçmesi gerekmektedir. İşte dergimizdeki hakem değerlendirmesi sürecine dair temel bilgiler:

 1. İlk İnceleme ve Başvuru Kontrolü

Makaleler dergimize başvuru sistemimiz aracılığıyla gönderilir. İlk olarak, Dergi Editörü tarafından yapılan ön inceleme ile başvuru, dergimizin amacı ve kapsamına uygunluğu kontrol edilir. Bu aşamada, makalenin temel uygunluk kriterlerine sahip olup olmadığına bakılır.

 1. Hakem Seçimi

Makaleler, ilgili konu alanlarına göre uzmanlaşmış ve bağımsız hakemlere gönderilir. Hakemler, bilimsel deneyimleri ve uzmanlıkları doğrultusunda makaleyi titizlikle değerlendirirler.

 1. Değerlendirme Süreci

Hakemler, makaleyi detaylı bir şekilde incelerler ve şunlara dikkat ederler:

 • Bilimsel doğruluk: Makalenin bilimsel yöntemlere ve etik kurallara uygun olup olmadığı.
 • Metinsel düzgünlük: Makalenin anlaşılır ve düzgün bir dilde yazılmış olması.
 • Sonuçlar: Makalenin sunulan sonuçlarının anlamlılığı ve önemi.
 • Referanslar: Atıf yapılan kaynakların uygun bir şekilde belirtilmesi.
 1. Hakem Raporları

Hakemler, makaleyi kabul, revizyon gerekliliği veya reddetme önerisiyle değerlendirirler. Hakem raporları, yazarlara eksiklikleri, hataları ve düzeltmeleri belirten geri bildirim sunar. Bu aşama, makalenin kalitesini artırmak için önemlidir.

 1. Editör Kararı

Dergi Editörü, hakem raporları ve yazarların düzeltilmiş versiyonlarını inceleyerek son kararı verir. Makaleler, dergimizin standartlarına uygunsa kabul edilir. Editör, hakemlerin ve yazarların görüşlerini dikkate alarak makalenin son durumunu değerlendirir.

Hakem değerlendirmesi, dergimizin bilimsel standartlarını koruma ve yüksek kaliteli makaleler yayınlama amacını destekler. Yazarlarımıza, makalelerinin bilimsel olarak titiz bir şekilde değerlendirildiğinden ve derginin standartlarına uygun olduğundan emin olmalarını sağlar.

Daha fazla bilgi ve başvuru yönergeleri için lütfen dergimizin resmi kılavuzuna başvurun. Herhangi bir sorunuz veya yardım ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

 

InnovatioSports Journal [Spor Bilimleri ve Yenilikçi Araştırmalar Dergisi]'ne hakem önerileri sunmak için aşağıda bazı potansiyel hakemlerin adlarını ve kurumsal e-posta adreslerini sunabilirsiniz. Ancak unutmayın ki Editör, önerilen hakemlerin kullanılıp kullanılmayacağı konusunda nihai karara sahiptir. Dergiye hakem önerileri sunarken aşağıdaki bilgilere dikkat edin:

 1. Bağımsızlık ve Tarafsızlık İlkeleri: Hakemlerin bağımsız ve tarafsız olmalarını sağlamak için açık kurallar ve yönergeler belirlerdim. Hakemlerin inceleyecekleri makalelerle herhangi bir çıkar çatışması olmamalıdır.
 2. Hakem Seçimi: Potansiyel hakemlerin derginin amacına ve kapsamına uygun uzmanlık alanlarına sahip olmalarını isterdim. Hakemler, genellikle en az bir doktora derecesine ve yayın geçmişine sahip olmalıdır.
 3. Başvuruların İncelenmesi: Hakem değerlendirmesi sürecinde başvuruların titizlikle incelenmesi gerektiğini vurgulardım. Makalelerin bilimsel kalitesi, yöntemlerin geçerliliği ve sonuçların anlamı göz önünde bulundurulmalıdır.
 4. Çift Kör İnceleme: Çift kör inceleme yöntemini benimserdim. Bu, hem yazarların hem de hakemlerin kimliklerinin birbirlerinden gizli tutulduğu bir süreçtir. Bu sayede önyargıların ve çıkar çatışmalarının azaltılması amaçlanır.
 5. Hakem Yorumlarının Aktarılması: Hakemlerin değerlendirmeleri ve yorumları, yazarlara net ve yapıcı bir şekilde iletilmelidir. Yorumlar, makaleyi geliştirmeleri için yol gösterici olmalıdır.
 6. Editörün Rolü: Editörün, hakem değerlendirmesi sonuçlarına dayanarak dergiye hangi makalelerin kabul edilip edilmeyeceğine karar vermesi önemlidir. Editörün kararı nihai otoritedir.
 7. Hakemlerin Gizliliği: Hakemlerin kimlikleri, makalelerin yazarlarına açıklanmamalıdır. Ancak dergi editörleri hakemlerin kimliklerini bilirler.
 8. Hakemlerin Değerlendirmelerinin İzlenmesi: Hakemlerin tarafsızlığını ve kalitesini değerlendirmek için geri bildirim süreçleri ve izleme mekanizmaları geliştirirdim.
 9. Hakem Değerlendirmesi Etiği: Dergi kurallarının ve bilimsel etik kurallarının hakemler tarafından titizlikle uygulanmasını sağlardım. Çıkar çatışmalarını önlemeye ve bilimsel dürüstlüğü korumaya yönelik politikalar belirlerdim.

Hakem önerileriniz, derginin hakem değerlendirmesi sürecine katkıda bulunacaktır. Yüksek kaliteli bir hakem değerlendirmesi, makalelerin bilimsel doğruluğunu ve kalitesini sağlamaya yardımcı olur. Editörün nihai kararı ile değerlendirilen makalelerin dergide yayınlanabilmesi için hakemlerin görüşlerine ihtiyaç vardır.

Dergiye hakem önerileri sunarken, potansiyel hakemlerin alanlarında uzman ve bağımsız olduğundan emin olmak önemlidir. Her adımda şeffaflık, tarafsızlık ve bilimsel titizlik ön planda tutulmalıdır.

Etik ve Yasal Değerlendirmeler

 1. İntihal ve Yeniden Yayınlama Politikası:
 • Dergi, intihali ciddi bir etik ihlal olarak kabul eder ve intihal içeren makaleleri reddeder.
 • Makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmış olup olmadığını belirlemek amacıyla yazarlardan gerektiğinde telif hakkı sahibi izni alınmalıdır.
 • Dergi, yazıların yalnızca dergiye sunulması durumunda değerlendireceğini ve başka bir yerde yayınlanma izni verilmeyeceğini belirtir.
 1. İnsan ve Hayvan Denekler:
 • Etik Kurul Raporu: Araştırmanın insan deneklerle yapıldığı durumlarda, derginin bir Etik Kurul Raporu talep etmesi etik açıdan önemlidir. Bu, insanların araştırmaya gönüllü katılımlarının ve gizlilik haklarının nasıl korunduğunu belgeler.
 • İnsan deneklerle yapılan araştırmalarda [Helsinki Bildirgesi'ne] uygun olunmalıdır.
 • Araştırmaların bilgilendirilmiş onam ile yapıldığını ve kurumların yönergelerine uyulduğunu doğrulamak yazarların sorumluluğundadır.
 • Hasta gizliliği ve kişisel verilerin korunması önemlidir.
 • İnsan deneklerle yapılan araştırmalarda, yazılı onam alınmalı veya onam alınmamışsa hastaların gözleri maskelemeli ve hastaların isimleri şekillerden çıkartılmalıdır.
 1. Telif Hakkı:
 • Dergi, telif hakkına saygı gösterir ve yazarlardan, daha önce başka bir yerde yayınlanmış metin veya şekil parçalarını kullanırken ilgili telif hakkı sahibi iznini almalıdır.
 • Yazarlar, telif hakkı gerekliliklerini yerine getirmediği takdirde derginin sorumluluğundan kaçınmak amacıyla yazıları gönderirken izin belgelerini eklemelidir.
 1. Yazar Sorumluluğu:
 • Dergimiz, yazarlardan insan deneklerle yapılan araştırmalarda kurallara uymalarını, gizliliği sağlamalarını ve onam alınmadıkça isimlerin açıklanmamasını talep etmektedir.
 1. Yasal Sorumluluk:
 • Her yazının sonunda, yazarlar deneylerin gerçekleştirildiği ülkenin mevcut yasalarına uygun olduğuna dair bir beyan eklemelidir.
 • Dergi, yanlış beyanlar veya yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmemesi durumunda yazarlardan sorumlu tutma hakkını saklı tutar.

 

Dergimizin Çıkar Çatışması Politikası

Derginin yazarları, editörleri ve hakemleri, dergi ile finansal, danışmanlık, kurumsal ve diğer çıkar çatışmaları hakkında şeffaf olmalıdır. Bu, derginin tarafsızlığını ve etik standartlarını korumayı amaçlar. Dergide yayınlanan her makalenin çıkar çatışmalarını açıklamak için aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

 1. Yazarlar: Dergimize makale gönderen yazarlar, potansiyel çıkar çatışmalarını makalenin başında açıkça beyan etmelidir. Özellikle bir makaledeki araştırma sonuçlarının veya görüşlerin belirli bir finansal destekle ilgili olup olmadığını belirtmelidirler. Çıkar çatışması olmadığında, yazarlar bunu açıkça beyan etmelidir. Bu, okuyuculara herhangi bir çıkar çatışması olmadığını doğrular.
 2. Editörler ve Hakemler: Derginin editörleri ve hakemleri de çıkar çatışmalarını açıklamalıdır. Görev yaptıkları dergi veya dergilerle ilgili çıkar çatışmalarını beyan etmeli ve gerektiğinde bu tür makalelerin incelemesini başka editörlere veya hakemlere devretmelidirler.
 3. Finansman Kaynakları: Derginin her sayısının sonunda, o sayıdaki makalelerde yer alan yazarların finansman kaynaklarına dair bir bölüm eklenmelidir. Bu bölümde, her makalenin finanse edildiği veya desteklendiği kaynaklar belirtilmelidir.

 

Yazar Biyografileri ve Katkıları

Her yazarın makaleye katkıları aşağıdaki gibi açıklanabilir:

 • Adınız SoyadınızBaşlıkKurum AdıUzmanlık Alanı – E-mail
  • Makale yazımı
  • Veri analizi
  • Literatür tarama
  • Deney tasarımı
  • İstatistiksel analizler
  • Şekillerin ve tabloların hazırlanması
  • Düzenleme ve eleştiri
  • Diğer (belirtilmelidir)

Örneğin:

 • Ahmet Yılmaz - Doçent - Spor Bilimleri Enstitüsü, Örnek Üniversitesi - Egzersiz Fizyolojisi – yılmazah@örnek.edu.tr
  • Veri analizi
  • Literatür tarama
  • Deney tasarımı

 

İnceleme ve Yayın Politikası

 1. Makale Gönderimi: Dergimize makale göndermeyi düşünen yazarlar, makalelerini [Dergi İnternet Sitesi] üzerinden online olarak göndermelidir.
 2. Çift-Kör İnceleme Süreci: Dergimiz çift-kör inceleme sürecini kullanır. Yazarların ve hakemlerin kimlikleri birbirlerinden gizli tutulur. Gönderilen makaleler, önce editörler tarafından incelenir ve intihal kontrolü yapılır. Yetersiz olanlar veya intihal içerenler derhal reddedilir.
 3. Hakem Seçimi: Makaleler, makalenin konusuna uygun iki bağımsız hakeme gönderilir. Yazarların potansiyel hakemlerin isimlerini önermeleri teşvik edilir ancak son karar derginin editörlerine aittir.
 4. İnceleme Süreci: İnceleme süreci yaklaşık olarak 4 hafta sürer. İnceleme süreci sona erdikten sonra makale kabul edilirse, yazarlara makalenin kabul edildiği veya revize edilmesi gerektiği bilgisi e-posta yoluyla bildirilir.
 5. Revizyon: Düzeltme önerisi yapıldığında, yazarlara belirli bir süre içinde revize etmeleri için fırsat tanınır. Revizyonlar belirlenen süre içinde geri gönderilmezse, makale reddedilir.
 6. Son Kontrol ve Yayın: Makale kabul edildiğinde, nihai onay için derginin baş editörü ile çalışılır. Yazarların bitmiş eserde küçük değişiklikler yapması gerekiyorsa, bunlar belirlenen süre içinde yapılır. Yazarlara makalenin son hali onaylandıktan sonra gönderilir.
 7. Çıkar Çatışmaları: Yazarlar ve editörler, finansal, danışmanlık, kurumsal veya diğer çıkar çatışmalarını açıkça belirtmelidir. Tüm çıkar çatışmaları açıkça beyan edilmelidir.
 8. Telif Hakkı Devri: Her gönderi, telif hakkı devir beyanı içermelidir. Başvuru mektubunda bu beyanın kabul edildiğine dair yazılı bir onay sunulmalıdır.
 9. Yayın Süresi: Yayınlanma süreci, makalenin onaylandığı tarihten itibaren 8 haftayı aşmamalıdır. Bu süre içinde sonuçlar hakkında yazarlara bilgi verilmezse, yazarlar doğrudan baş editöre bilgi vermelidir.

 

YAZARLARIN GÖNDERİMİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

Biçim ve Stil:

  • Makale çift aralıklı olmalıdır.
  • Kenar boşlukları her tarafta 2,54 cm olarak ayarlanmalıdır.
  • Yazılar Tahoma yazı tipi kullanılarak 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
  • Yabancı  dildeki makaleler Amerikan İngilizcesi ve SI birimleri kullanılarak hazırlanmalıdır.

Makale Bileşenleri:

  • Metne bir başlık ve kısa başlık ekleyin.
  • Özet ekleyin.
  • Anahtar kelimeler belirleyin.
  • Şekil ve tablo listelerini ekleyin.
  • Şekil ve tablo açıklamalarını yazın.

Yazar Bilgileri:

  • Tüm yazarların tam adlarını ekleyin.
  • Yazarların adreslerini, e-posta adreslerini, telefon numaralarını ve faks numaralarını verin.

Bilgilendirilmiş Onam ve Kimlik Koruma:

  • Kimliği belirlenebilir hastalarla ilgili araştırmalarda bilgilendirilmiş onamı sağlayın.
  • Deneklerin fotoğraf veya videolarını kullanıyorsanız, bu materyalleri ekleyin.

Yazar Biyografileri:

  • Her yazar için 50 kelimeyi aşmayacak kısa bir biyografi ekleyin. (isteğe bağlı)
  • Her yazar için bir JPEG formatında üretilmiş fotoğraf ekleyin. (isteğe bağlı)

Önerilen İncelemeciler:

  • Üç potansiyel incelemecinin adını ve e-posta adreslerini belirtin.

Makale Özeti:

  • Makalenin önemli noktalarını içeren 3-5 madde işareti içeren bir kutu ekleyin.

İzin Mektubu:

  • Şekilleri, tabloları veya metni yeniden basmak için gerekli izin mektubunu (varsa) ekleyin.

Telif Hakkı Anlaşma Bildirimi:

  • Makale ile birlikte telif hakkı anlaşma bildirimini gönderin.

Yazar Katkı Beyanı:

  • Makale ile birlikte yazar katkı beyanını gönderin.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.